Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Aktualności
15-01-2018

Nabór wniosków na bon szkoleniowy

 

NABÓR WNIOSKÓW NA BON SZKOLENIOWY

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o naborze wniosków na bon szkoleniowy. Powyższa forma jest realizowana w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)", Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 
W ramach bonu szkoleniowego rozpatrywane są wyłącznie wnioski osób spełniających wszystkie poniższe kryteria:

 

  • osoba młoda w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia),
  • bez pracy, tj. zarejestrowana w PUP Rzeszów jako bezrobotna z ustalonym I lub II profilem pomocy, która nie kształci się, tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • która nie szkoli się, tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkolenia finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu), 

ze szczególnym uwzględnieniem osób:

 

  • długotrwale bezrobotnych,
  • z niepełnosprawnością.

 

W przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP Rzeszów musi być spełniony warunek, iż od momentu rejestracji w urzędzie do otrzymania bonu szkoleniowego nie może upłynąć okres 4 miesięcy.

Kwota bonu jaka może zostać przyznana to maksymalnie 4 000 zł.

 


Osoba zainteresowana uzyskaniem bonu szkoleniowego jest zobowiązana zgłosić się do  Powiatowego Urzędu Pracy-Centrum Aktywizacji Zawodowej, al. Batalionów Chłopskich 7 w Rzeszowie pok. 11. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 25-00-211,252,265

 

Informacja w formie PDF

 

Sekcja ds. Karier Politechniki Rzeszowskiej
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
bud. V, pok. V-A.416