Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Aktualności
19-01-2018

Nabór wniosków do projektu "Młodzi Aktywni = Sukces zawodowy"

Celem głównym projektu jest zdobycie kwalifikacji zawodowych i społecznych przez osoby młode w wieku 15-29 lat. Warunkiem jest, aby osoba była: bez pracy, bierna zawodowo lub bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy, nieuczestnicząca w kształceniu i szkoleniu. Musi mieszkać na terenie województwa podkarpackiego.
 

Uczestnik Projektu nie może należeć do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem tj.:
 

 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej;
 • matki opuszczającej pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).
   

 Planowane formy wsparcia to:
 

 • doradztwo i pośrednictwo obejmujące diagnozę polegającą na identyfikacji potrzeb oraz możliwości w zakresie doskonalenia; doradztwo zawodowe polegające na indywidualnym i kompleksowym doradztwie, których celem jest wypracowanie dla każdego Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania, a także pośrednictwo pracy;
 • szkolenia zawodowe podstawowe i uzupełniające dobrane do potrzeb Uczestników, w tym specjalistyczne szkolenia i kursy zawodowe wg wskazań w Indywidualnym Planie Działania, prowadzące do podniesienia lub uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje i kwalifikacje wraz z wypłatą stypendium szkoleniowego;
 • staże trwające 6 miesięcy, zgodne z branżą wskazaną w Indywidualnym Planie Działania wraz z wypłatą stypendium stażowego, a także zapewnioną przez zakład pracy opieką dla Uczestników Projektu.
   

 Więcej informacji można uzyskać na stronie www.mlodziaktywni.stawil.pl

 

Sekcja ds. Karier Politechniki Rzeszowskiej
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
bud. V, pok. V-A.416